FYLLINGER


FYLLINGER

I dag kan mye behandles ved hjelp av en fylling. I Norge brukes ikke lengre amalgam som et alternativ. Permanente fyllinger består i dag av en komposittmateriale eller såkalt hvit fylling.

Årsaker til at du trenger en fylling kan være 

  • hull (karies)
  • mistet eller defekt fylling
  • knekt tann (fraktur)
  • pusseskader (abrasjon)
  • syreskader (erosjon)
  • gnisseskader (attrisjon)

i tilfeller der en tann har veldig dype karies eller der en rotfyllingsbehandling pågår kan det legges midlertidige fyllinger. Disse må skiftes ut etter hvert.

Hvite fyllinger (kompositt) finnes i mange nyanser og er holdbare om de vedlikeholdes og følges opp med god hygiene og godt kosthold.


Komposittmaterialer består gjerne av Bis-GMA og andre dimethacrylate monomers (TEGMA, UDMA, HDDMA), en filler-materiale som silica og en fotoinitiator. Konsentrasjon av de forskjellige ingrediensene samt noen tilleggsmaterialer kan variere for å oppnå en spesifikk flyte- eller formingsegenskap.