Priser


Vi ønsker at vårt takstsystem skal være enkelt, oversiktlig og tilgjengelig. Du får informasjon om våre takster muntlig, på oppslag ved kortterminalen og skriftlig. Du kan også be om et skriftlig kostnadsoverslag. Ved MTS er vi opptatte av kvalitetssikring og gjør ikke kompromisser når det gjelder behandlingsformer, utstyr og hygiene. Hensiktsmessige lokaler, avanserte hygienerutiner og de beste materialer bidrar til dette.

Vår timepris er 2.695,-. I tillegg kommer et fasttillegg på 130,- for smitteforebyggende tiltak og av- og pådekking av behandlingsenheten.


Behandling

Pris

Undersøkelse med 2 røntgenbilder, enkel tannrens

1.090,-

Undersøkelse med 2 røntgenbilder

870,-

Liten fylling

930,-

Middels stor fylling

1.420,-

Stor fylling

1.760,-

Metall-keramikk krone på en jeksel

6.500,-

Helkeramisk krone på en jeksel

7.000,-

Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot  

1.120,-

Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot

3.010,-

Kirurgisk innsetting av implantat i overkjevens front

21.000,-

Helkeramisk krone på et implantat i overkjevens front 

14.000,-

Rotfyllinger tidsdebiteres

timehonorar:    2.695,

Blekeskinne 1 kjeve spesialtilpasset, inkl. 4 blekesprøyter
2.690,-
Blekeskinner 2 kjever spesialtilpasset, inkl. 4 blekesprøyter
4.560,-


HELFO-refusjon

I mange tilfeller vil store deler av tannbehandlingen kunne bli dekket av HELFO. Dette kan være hos pasienter med  bl.a.

  • sjeldne medisinske tilstander (SMT), 
  • tannkjøttsykdom (periodontitt), 
  • tannutviklingsforstyrrelser eller emaljefeil, 
  • tannslitasje ved gnissing/syreskader, 
  • munntørrhet
  • tannskader
  • kompliserte visdomstenner
  • kjeveleddsproblemer

Les mer om HELFO-refusjon hos tannlegen her.